Vstupné

Deti, ktoré ešte nenastúpili do základnej školy, majú vstup v sprievode rodičov bezplatne. To neplatí pre organizované skupiny detí.