Vstupné

Deti, ktoré ešte nenastúpili do základnej školy, majú vstup voľný.